220KM Scientific Data Findings

kâ-miskamihk

kâ-nanitonamâhk

ôma ohci 220KM Inc. kâ-nanitonamihk êkwa kwayas kâ-kitâpahtamihk ôma tânisi ka-miyo-kistikêhk nanâtohk ôhi askiya.

220KM Inc ôki ê-nohtê-kitâpahtâkik anita askiya Ontario, kîcinâc anita Corolinian otênânahk kâ-sakâsihk êkwa anima mîna Oak Ridge Moraine sakahk.

kîkway ôma kâ-kistikêhk & kâ-kitâpâhtamihk

  • anima pihko êkwa iskwâskisêw kâ-astêk askiyihk (nanîswâw askiy mâna – sêkwan êkwa kâ-takwâkik).
  • kâ-pimâtisimakâhki anihi kâ-apisâsiki askisisa.
  • pisiskêsak anita askiya kâ-ayâcik niyânan isko mitahtât askiya.
  • nanâtohk ôma wayawihtimihk ka-manâcihtâ, papêyâtik, êkwa ka-nâkatohkê kistikâna kâ-ohpikiki êkwa mîtosak.
  • tânisi ka-isi-nâkatohkê anihi kâ-ohpikiki mîna ka-piskîci-kistikê ita ka-miyo-ohpikiki.
  • kakwê-kiskihtamihk anihi tânisi kawi-kihtwâm ka-ohpikiki êkwa mîna ôki mîtosak, kakwê-paspihocik êkwa ka-ohpikicik.
  • oski-kistikêwin kâ-mônâskwê êkwa kwayas ka-paminamihk anihi kâ-kistikihk.