sihtoskâtowin

kotaka ôki kâ-wîtatoskêmâyâkok ohki

wîcihitâsowak

êyako ôki kâ-wîcihikoyâkik:
  • kwayask kâ-kitâpâhtâkik askiy atoskêwak
  • okistikêwiyiniwak êkwa owahkohmâkaniwâwa
  • aniki ka-atoskâtâkik ka-miywâsinêyik askiya
  • oki anohc êkwa ôtê nîkân-isi
  • êkota ohci kâ-ohpikiki wâsakâm-askiy